Allt fler vill bli lärare – många sökande till höstens utbildningar

2015-08-17 | Utbildning

Till hösten har cirka 640 förstahandsansökningar kommit in till lärarutbildningarna på MDH. Av dem är 377 personer antagna, vilket är en ökning från förra året.

Emelie Andersson är 26 år och blev klar som gymnasielärare med inriktning svenska som andraspråk på MDH i början av året. Direkt efter examen fick hon en tjänst som lärare och till hösten väntar en fast heltidsanställning på Rekarneskolan i Eskilstuna.
 

– Det finns verkligen ett stort behov på arbetsmarknaden av lärare och det är kul att det är fler som insett vikten av arbetet och väljer att plugga till lärare nu. Jag valde läraryrket eftersom jag ville vara med och påverka, förändra och göra skillnad i samhället. Och det känner jag att jag gör varje dag. Det är utvecklande att träffa elever som verkligen vill lära sig saker. Utan lärare blir det inga nya yrkesgrupper, det är ett otroligt ansvar, säger Emelie Andersson.

Gediget arbete bakom omtyckta lärarutbildningar

I samband med att MDH fick examensrätt för ämneslärare med inriktning arbete i grundskolan årskurs 7-9 och gymnasieskolan i ämnet teknik genomgick lärarutbildningarna en prövning av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) med gott resultat. Bedömargruppen granskade utbildnings- och forskningsmiljön vid högskolan, lärarkompetensen, utbildningsplan och kursplaner, undervisning och pedagogiska arbetsformer, studentinflytande samt hur kvalitetsarbetet bedrivs.

– Att utbildningarna är efterfrågade är ett kvitto på det jobb vi lagt ned och satsningen på mer forskning.  Det är också ett resultat av att utbildningarna svarar på det stora rekryteringsbehovet, säger Pia Lindberg, akademichef för akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid MDH.

Allt från förskollärare till gymnasielärare

MDH utbildar lärare för hela skolväsendet, från förskollärare till gymnasielärare. Förutom ämneslärarprogrammet, förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet finns även ett flertal utbildningar på avancerad nivå såsom speciallärarprogrammet och specialpedagogprogrammet.

– Idag studerar runt 1 000 studenter till lärare på MDH och högskolan är därmed en viktig aktör för att försörja regionens skolor med välutbildade lärare, säger rektor Karin Röding.