Anders Fundin ny professor på IDT

2014-12-18 | Utbildning

Den 1 mars tillträder Anders Fundin som ny professor i kvalitetsutveckling med en heltidsanställning på produktrealisering inom IPR.

 

Anders Fundin är för närvarande anställd som adjungerad professor i industriell kvalitetsutveckling vid MDH. Han är även anställd som Global Manager för Continuous Improvement, Core Values och Processes & Systems på Volvo Construction Equipment.  

Anders Fundin har en hög kompetens inom kvalitets-, produkt- och tjänsteutveckling. Han doktorerade 2005 och avhandlingen handlar om dynamiken i kvalitetsattribut och om hur tillverkningsföretag använder sig av olika feedbackmekanismer från kunder i sin produkt- och tjänsteutveckling. Hans forskning har på senare år fokuserat på tjänsteutvecklingsprocesser inom tillverkningsföretag. Han sitter i styrelsen för Swedish Quality Management Academy där han representerar MDH.