Angående kritik mot Arbetsdomstolens dom i ärendet Sahl i dagens VLT

2013-12-11 | Omvärld

Idag publicerar VLT ett brev till MDH:s högskolestyrelse, undertecknat av Tomas och Monika Tranströmer, förre landshövdingen i Västmanland Mats Svegfors, förre rektorn vid musikhögsklan Göran Malmgren samt förre huvudredaktören Anders H Pers. De kräver en oberoende utredning av händelsen där den tidigare MDH-medarbetaren Per-Olov Sahl fick sluta sin tjänst på MDH. – Fallet är grundligt utrett. Arbetsdomstolen har dömt i MDH:s favör och fallet är därmed avslutat, säger högskolestyrelsens ordförande Madeleine Caesar.

Det var i juni 2011 som MDH beslutade att avskeda Per-Olov Sahl. Bakgrunden var att Sahl bland annat brutit mot reglerna för examination samt att han utan behörighet slutit avtal som gjorde att flera studenter som inte deltagit i undervisningen blev examinerade.

Lärarförbundet valde att dra MDH inför Arbetsdomstolen, en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Arbetsdomstolen ansåg att MDH gjorde rätt i sin bedömning och dömde i MDH:s fördel i alla punkter.

– För den enskilda personen är det här givetvis en tragedi. Fallet är dock mycket grundligt utrett och efter tre dagars förhandling och en 26-sidig dom stod sig MDH:s beslut i Arbetsdomstolen på samtliga punkter, däribland att grunden för avskedande var laglig. Domstolen var enig och domen som meddelades i mars går inte att överklaga. MDH värnar alltid om en saklig och grundlig utredning när det gäller både medarbetare och studenter om något misstänkts gå fel, och den grundliga utredningen och avgörande har nu gjorts av Sveriges arbetsdomstol och därmed måste MDH anse att fallet är avslutat och gå vidare, säger högskolestyrelsens ordförande Madeleine Caesar.