Antagningsbesked 1 är här: Så här många har antagits till höstens utbildningar

2015-07-09 | Utbildning

Väntan är över för många. Torsdagen den 9 juli kom antagningsbeskeden till alla som sökt utbildningar till höstterminen 2015. Av nästan 32 000 ansökningar är cirka 13 000 stycken antagna till höstens kurser och program på Mälardalens högskola i urval 1.

Landets totala sökantal till högskole- och universitetsutbildningar inför hösten 2015 sjönk med 1,4 procent i jämförelse med föregående år - men för Mälardalens högskola (MDH) ökade antalet sökande med 4 procent i jämförelse med 2014. Det är 12 845 antagna till höstens kurser och program på MDH, vilket är en ökning från förra årets antagning med runt 240. Siffrorna visar dock inte ett exakt antal individer eftersom en individ kan vara antagen till flera sökalternativ.

Till programmen på grundnivå är det 2 237 antagna jämfört med 2 209 förra året och även något fler reservplacerade, 12 143 reserver jämfört med 11 647 förra året. Bortsett från Beteendevetenskapliga-, Fysioterapeut-, Socionom- och Sjuksköterskeprogrammen som alltid har många reserver, är det också många reserver till Internationella marknadsföringsprogrammet och Ekonomprogrammen. Flest reserver har Socionomprogrammet med 1301 reservplacerade. Även civilingenjörsprogrammen har ökat i antalet antagna från 234 i år mot förra årets 183 stycken.

När det gäller programmen på avancerad nivå är antalet antagna i stort sett oförändrat från förra årets antal. MDH ger i år 29 programtillfällen på avancerad nivå, jämfört med 25 förra året. Specialpedagogprogrammet har flest reserver med 291.

Bland populära kurser på MDH finns kurserna Introduktion till arbetslivspsykologi med 120 antagna och 516 reserver samt 3D-modellering – en grundkurs med 210 antagna och 548 reserver. Några andra populära kurser är Marknadsföring – en introduktion med 250 antagna och 702 reserver och Informationsdesign – webbdesign med 115 antagna och 397 reserver.

Vad händer nu?

Antagningsbeskeden publiceras under dagen på www.antagning.se  där det även går att göra sena anmälningar till de anmälningsalternativ som fortfarande är öppna för sen anmälan. De som blivit antagna eller reservplacerade måste svara för att behålla platsen senast 31 juli på www.antagning.se. Antagningsbeskeden efter urval 2 publiceras den 6 augusti.

Här kan du se mer detaljerad antagningsstatistik för urval 1 .