Blivande hedersdoktor tänker på hela livscykeln

Möt Luciënne Blessing på Hedersdoktorernas dag den 25 april

2013-04-19 | På campus

Luciënne Blessing är professor vid Université de Luxembourg och blir ny hedersdoktor vid Akademisk högtid. Den 25 april föreläser hon under rubriken "Designed to use and love" vid Mälardalens högskola i Västerås.

 

Hon är professor i konstruktion och metod men i sin forskning hittar hon ofta utgångspunkten i tvärvetenskapliga perspektiv som inkluderar ämnen som sociologi och psykologi.

"Product development requires thinking ahead about all life cycle phases. Most of these phases involve human beings interacting with the product. The consideration of what users want - “the voice of the customer” - has become an integral part of design specifications. Usability standards have been developed for human-machine interaction and user-centred design. At the
same time, products have become more interactive, showing an increasing number of functions. This poses new challenges on users", menar Luciënne Blessing som kommer att beröra just detta i sin föreläsning.

Luciënne Blessin föreläser kl. 15.50 i sal Beta i Västerås den 25 april och promoveras till hedersdoktor vid Akademisk högtid den 26 april i Västerås konserthus kl. 16.00. Alla intresserade är välkomna till föreläsningen liksom till ceremonin i konserthuset. Den efterföljande middagen är för inbjudna gäster.

Hela programmet vid Hedersdoktorernas dag 2013