Bra söktryck till MDH

2018-04-18 | Utbildning

Anmälningarna till höstens utbildningar vid landets universitet och högskolor är nu registrerade och knappt 28 000 personer har sökt ett program eller en kurs vid Mälardalens högskola. Sjuksköterskeprogrammet ligger i topp när det gäller antal förstahandssökande och även socionomprogrammet är attraktivt bland presumtiva studenter.

Till hösten har 27 922 personer sökt någon av MDH:s utbildningar. Enligt UHR, Universitets- och högskolerådet, har drygt 360 000 anmälningar gjorts till landets alla lärosäten. Det är en minskning med cirka 2 procent jämfört med föregående år. 

Flest förstahandssökande på MDH i år har sjuksköterskeprogrammet, socionomprogrammet och förskollärarprogrammet. Den största ökningen i antalet förstahandssökande har International Business Management.

Mer om MDH:s sökstatistik höstterminen 2018:

 • Totalt antal sökande personer till höstterminen 2018: 27 922 stycken.
   
 • Program med flest förstahandssökande: sjuksköterskeprogrammet, socionomprogrammet och förskollärarprogrammet.
   
 • Program med flest sökande totalt: sjuksköterskeprogrammet, ekonomprogrammet och socionomprogrammet.
   
 • Populäraste påbyggnadsutbildningarna: Specialpedagogprogrammet och speciallärarprogrammet inriktning svenska.
 • Populäraste kurserna: ”Att utveckla organisationer och ledarskap” samt ”Marknadsföring- en introduktion”.
   

För frågor

Susan Sahlberg, handläggare på sektionen för antagning och examen
susan.sahlberg@mdh.se , 016-15 34 10.