Det nordiska nätverket om läromedel i matematik möts på MDH

2013-10-07 | På campus

The Nordic network on mathematics textbooks är ett nätverk som bedrivs av NordForsk under 2011-2014 under ledning av professor Barbro Grevholm. Den 7-9 oktober möts nätverket på Mälardalens högskola (MDH) i Västerås.

Vid nätverksträffen kommer forskare och forskarstuderande från Sverige, Estland, Litauen, Island och Norge att presentera sina pågående och avslutande arbeten samt delta i workshops kring samarbete och gemensamma projekt mellan de deltagande länderna. Under tisdagen ger också Lianghuo Fan från England en gästföreläsning för deltagarna.

– Målet är att vi som håller på med läromedelsforskning inom matematiken ska få möjlighet att ta del av varandras aktuella arbeten/forskning och att på detta sätt även knyta kontakter för att skapa samarbeten över gränserna. Förhoppningen är att vi alla gemensamt kan bidra till bredare kunskap inom området, bland annat genom publicering av flera artiklar kring läromedelsforskning, säger Tuula Koljonen, doktorand inom matematikdidaktik vid MDH.

Under nätverksträffen kommer även professor Andreas Ryve att presentera MDH och berätta om den matematikdidaktiska forskningen som bedrivs här.

För mer information, kontakta:
Tuula Koljonen, doktorand inom matematikdidaktik vid MDH
070-920 53 11
tuula.koljonen@mdh.se