Efter tisdagens brand i Eskilstuna tillsätts ett tillfälligt studentpentry

2011-10-28 | Student

I tisdags, den 25 oktober, gick brandlarmet i Verktyget i Eskilstuna pga. av en brand som startat i en mikro i studentpentryt.

Utrymningen gick mycket snabbt och när Räddningstjänsten var på plats klockan 12.45 var lokalerna redan tömda. Rökdykare gick in och släckte branden och skadorna i studentpentryt är omfattande. Därför öppnas den 28 oktober ett tillfälligt studentpentry i ljusgården, L298, se bifogad skiss för förtydligande.

Ventilationen i Verktyget har gått på max för att vädra ur brandrökslukten, detta ställs nu tillbaka till normal nivå.

Brandorsaken är inte fastslagen, men enligt Joakim Lundholm, räddningstjänstens räddningsledare, är ett tekniskt fel det mest troliga.
I det utbrända studentpentryt har rensning av elen påbörjats och rivning inleds på måndag.

Skiss av tillfälligt studentpentry (pdf 563 kB)