Examensarbeten, flera förslag

2014-01-20 | Student

Exjobbsförslag: Illustrera en slottsfasad som inte finns

Exjobbsförslag: Att skapa en helt ny bild av humaniora och humanistisk forskning

  Exjobbsförslag: Information om teknikutbildning för ungdomar

  Visualiseringar som ökar barns delaktighet i vården

  Skyltsystem på Eskilstuna stadsmuseum

  Exjobbsförslag: Utveckla användbarheten i ett web-gränssnitt för butikschefer

  Examensarbete – Utveckla teknisk dokumentation