Företrädare för polisen kommer till MDH för platsbesök

2013-09-16 | På campus

Den 28 juli lämnade MDH in en intresseanmälan för att bedriva polisutbildning i Eskilstuna. Som en del i utvärderingen kommer företrädare för polisen att göra ett platsbesök på MDH i Eskilstuna den 17 september.

Från polisen kommer polishögskolans rektor, studierektor, förvaltningschef och verksamhetsutvecklare. De som representerar MDH är Karin Röding, Peter Gustafsson, Maria Müllersdorf, Thomas Wahl, Hans Berggren och Björn Magnusson. Vid platsbesöket kommer representanterna från polisen bland annat att få se de lokaler som är aktuella för en polisutbildning, där också Myntverket ingår.

– Vi vet att polisens representanter har fördjupade frågor som de vill ha svar på. Det handlar bland annat om hur vår pedagogik ser ut på MDH, hur vi bedriver våra befintliga professionsutbildningar och hur vi jobbar med kvalitet och utvärdering. Platsbesöket är en viktig del i vår strävan efter att få polisutbildningen till MDH, säger rektor Karin Röding.

Förutom MDH är det Uppsala universitet och Södertörns högskola som anmält intresse för att ta över polisutbildningen som är en uppdragsutbildning på uppdrag av rikspolisstyrelsen. Senast 31 december ska regeringen få en rapport för att därefter fatta beslut om vilket lärosäte som får utbildningen.