Förlängda väntetider för samtal med kurator vid studenthälsan

2015-02-18 | På campus

Studenthälsan rekryterar just nu två nya kuratorer. Detta innebär att Studenthälsan inte har samma kapacitet att ta emot enskilda samtal under mars och april månad.

På grund av detta kommer väntetiderna för enskilda samtal att bli längre än vanligt, tills rekryteringarna är färdiga.

Information om Drop-in tider och kontaktvägar samt vart studenterna kan vända sig när de behöver akut hjälp finns på:

Studenthälsans webbsida