Fullspäckad Almedalsvecka för MDH

2015-06-24 | Omvärld

28 juni – 5 juli är det dags för årets Almedalsvecka och för MDH väntar ett fullspäckat schema med seminarier, debatter och paneler. – För MDH:s del är Almedalsveckan en given plats att stärka relationerna med politiker, forskningsfinansiärer, organisationer och andra aktörer, säger rektor Karin Röding som är en av MDH:s representanter som kommer att vara på plats på Gotland.

MDH har deltagit i Almedalen sedan 2011 och även i år väntar en fullspäckad vecka för MDH:s räkning. Rektor Karin Röding och prorektor Paul Pettersson deltar som talare och paneldeltagare i ett flertal seminarier. Karin deltar bland annat i ett panelsamtal om breddad rekrytering i ett regionalt perspektiv där Sveriges minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson inleder med tal om sin syn på högskolans roll och uppdrag i regionen.

Karin är också inbjuden av Teknikföretagen till en middagsdiskussion om samverkan mellan näringsliv, akademi och forskningsinstitut. Temat för samtalet är: Hur får vi samverkan mellan industri, akademi och institut att ta fart, värderas, resurssättas och premieras? Lena Heldén som är ansvarig för innovationsfrågor på Teknikföretagen leder diskussionen och tanken är att var och en av middagsgästerna har med sig tre förslag på åtgärder för att få saker att hända.

Livsviktiga sjuksköterskor, energianvändning och föräldrastöd

Helena Blomberg, universitetslektor på HVV är inbjuden att medverka som talare i seminariet ”Hur kan vi attrahera livsviktiga sjuksköterskor till akutsjukhusen?”. Ett fokus kommer att vara forskningsprojektet Välkom som bedrivs inom ramen för Samhällskontraktet.

Björn Karlsson, professor i energiteknik vid MDH, deltar i en paneldebatt om mikroproduktion av el och energieffektivisering i våra bostäder, arrangerad av Rexel Sverige AB.

Projektet Samför, som finansieras av MDH, Arvsfonden, Västmanlands läns landsting och Västerås stad, arrangerar två seminarier med fokus på samordnat föräldrastöd för barn och unga med funktionsnedsättning, debatt, dialog och samtal.

– Genom att i Almedalen knyta kontakter med andra intressenter ser vi möjlighet att bidra till en positiv förändring, säger Elinor Brunnberg, projektansvarig för Samför och senior professor vid MDH.