Har du en miljösmart idé? Var med och tävla!

2016-10-06 | På campus

Har du en idé om hur MDH kan minska sin miljö- och klimatpåverkan? Då kan du vara med och tävla i MDH:s miljötävling. Det vinnande bidraget får en resa till Ningbo i Kina för att delta i den tvärvetenskapliga workshopen "Applied Energy Summer School 2017".

Miljötävlingen riktar sig till samtliga studenter, forskare och medarbetare vid MDH. Alla inkomna bidrag bedöms av en jury med representanter från MDH, Idélab samt näringslivet med koppling till miljöområdet.

MDH har under många år bedrivit ett framgångsrikt miljöarbete och var den första högskolan i världen som blev miljöcertifierad enligt internationell standard. Det framstående miljöarbetet fortgår och nu vill MDH låta dig, som är en del av verksamheten, vara med och påverka det framtida arbetet för ett hållbart klimat.

Det vinnande bidraget vinner en resa till Ningbo i Kina för att delta i den tvärvetenskapliga workshopen "Applied Energy Summer School 2017".

 

Tävlingsregler

För att delta i MDHs miljötävling behöver nedanstående kriterier uppfyllas:

  • Personen ska vara inskriven på MDH som student, forskare eller medarbetare.
  • Idén ska verka för att minska lärosätets miljö- och klimatpåverkan.
  • Idén ska kunna implementeras inom högst 36 månader.
  • Tävlingsbidragen får lämnas individuellt eller i grupp, max 4 gruppmedlemmar.
  • Varje deltagare och/eller deltagargrupp får lämna max 3bidrag.
  • Bifoga gärna bilder på idén, det kan underlätta för juryn att visualisera idén, max 3bilder.
  • Fyll i tävlingsformuläret och skicka till idelab@mdh.se, senast 2016-10-31. Märk mejlet med "Miljötävling".

 

Viktigt att veta

  • MDH har rätt att implementera de tävlande idéerna utan ersättning. Om MDH beslutar att genomföra idén de tävlande bli kontaktad av projektgruppen för att medverka i planeringen av implementeringen. Det är en erfarenhet som kan användas som en merit och tas med i ett CV. Observera att det dock inte finns några garantier för att man blir kontaktad samt att projektgruppen måste arbeta under vissa givna tider.
  • Deltagare har rätt att fortsätta utveckla sina idéer efter tävlingen. Idélab hjälper gärna till i den processen.

 

Mer information om konferensen

http://www.applied-energy.org/icae2016/