Hur kan vi attrahera sjuksköterskor till akutsjukhusen?

Forskare kopplad till VÄLKOM-projektet deltar i panel under Almedalsveckan

2015-06-12 | Omvärld

Helena Blomberg, fil. dr i sociologi, är en av forskarna inom projektet VÄLKOM - välfärdssektorns långsiktiga kompetensförsörjning. Nu är hon inbjuden som en av deltagarna i en paneldebatt arrangerad av Danderyds sjukhus.

Helena Blombergs delstudie inom Välkom rör det offentliga talet om sjuksköterskors och socialsekreterares profession, deras möjligheter och begränsningar i arbetsmiljön - och hur detta (re)produceras via medier. Och det är just hennes forskning om hur media vinklar problemen som sjukvården har när det gäller rekrytering av sjuksköterskor som gör att hon fått frågan om att medverka i debatten.

Paneldebatten, som sker den 29 juni, handlar om vad som krävs för att behålla och locka nya sjuksköterskor till akutvården. är det enbart en lönefråga? Och hur påverkar mediebilden? Helena Blomberg kommer att ge sin analys av hur media speglar vårdkrisen och sjuksköterskebristen. Dessutom ger hon sin analys kring vilka möjliga konsekvenser den mediala bilden ger men även vad som kan göras för att nyansera och ge en motvikt till “sanningarna”.

Medverkande:

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet
Sighsten Dahl, specialist employer branding, Universum
Helena Blomberg, fil dr i sociologi, Mälardalens högskola
Jan Nygren, fd statsråd (S) och styrelseordförande Danderyds sjukhus
Lena Henning, HR-direktör, Danderyds sjukhus

Läs mer om evenemanget på den officiella Almedalswebben

Läs pressmeddelandet från Danderyds sjukhus