Karin Röding bloggar om visionen nytt campus Eskilstuna

2015-04-14 | På campus

För att skapa ett mer flexibelt och modernt campus där all verksamhet samlas på ett ställe, bygger MDH - tillsammans med Eskilstuna kommun - ett nytt campus i citykärnan. Rektor Karin Röding ger en lägesrapport i sin blogg.
– Just nu pågår ett arbete med att skapa tillgängliga och välkomnande miljöer för möten mellan studenter, medarbetare och externa intressenter och därmed spännande lärandemiljöer, skriver Karin Röding i sin blogg.

Idag finns MDH i tre separata byggnader i centrala Eskilstuna. Att samla högskolans verksamhet på ett och samma ställe skapar en närhet och fler mötesplatser mellan utbildning och forskning, något som studenter och medarbetare efterfrågar.

Processen med att skapa ett nytt campus i Eskilstuna startade med en principöverenskommelse som MDH och Eskilstuna kommun skrev under i september 2011. Arbetet följer nu den övergripande plan som tagits fram. Mycket arbete återstår och många beslut väntar på att fattas, bland annat om hur lärandemiljöerna ska se ut och hur arbetsplatsernas ska utformas. Inflyttning är planerad först till 2018 så projektet är fortfarande i ett tidigt stadie.

I sin blogg ger MDH:s rektor Karin Röding en lägesrapport om projektet.

”Just nu pågår ett arbete med att skapa tillgängliga och välkomnande miljöer för möten mellan studenter, medarbetare och externa intressenter och därmed spännande lärandemiljöer. Hur morgondagens arbetsplatser ser ut är en annan fråga som engagerar såväl styrgrupp som referensgrupp. I dagsläget har inga beslut om detta fattats – vi är fortfarande väldigt tidigt i processen. I stället är vi nu i en fas av kunskapsinhämtning genom studiebesök på intressanta arbetsplatser. Vi har också kontakt med Malmö högskola som i dagarna flyttar in i ett nytt hus på sitt campus.”