Karin Röding i den svenska delegationen på ministermötet i Jerevan

2015-05-15 | Omvärld

Genom den så kallade Bolognadeklarationen samarbetar 47 länder mot gemensamma mål för Europas högre utbildning. De europeiska utbildningsministrarna gör kontinuerliga uppföljningar av deklarationen. Just nu pågår det nionde ministermötet i Jerevan, Armeniens huvudstad. I den svenska delegationen ingår bland annat Karin Röding, rektor för MDH.

Ministermötet äger rum den 14-15 maj i Jerevan, Armeniens huvudstad. Syftet med mötet är att följa upp de uppsatta målen i Bolognadeklarationen om att främja rörlighet och anställningsbarhet och om att göra Europa mer attraktivt inom utbildningsområdet.

I den svenska delegationen ingår Helen Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Karin Röding, rektor för MDH, Rebecka Stenkvist ordförande Sveriges förenade studentkårer (SFS), samt Camilla Georgsson och Albin Gaunt från Utbildningsdepartementet.

– Det är hedrande att delta i den svenska delegationen och få möjlighet att diskutera och påverka så viktiga frågor som Bolognadeklarationen står för. Särskilt spännande är det för mig som deltagit i tre tidigare ministermöten, säger Karin Röding.