Klart att MDH får examensrätt för grundlärare i årskurs F-3

Besked idag från Universitetskanslerämbetet att utbildningen kan starta som planerat i höst.

2013-04-10 | Utbildning

Mälardalens högskola kommer att kunna starta utbildningen till grundlärare i höst som planerat. Det står klart sedan Universitetskanslerämbetet idag meddelat att man godkänt högskolans ansökan om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

 

– Det här är förstås ett mycket glädjande besked. Inte bara för MDH utan även för regionen eftersom det innebär att våra grundskolor även i framtiden kommer att ha tillgång till välutbildade grundlärare, säger Pia Lindberg, chef för akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid Mälardalens högskola.

Pia Lindberg understryker att stödet från Västerås stad och Eskilstuna kommun varit en viktig bidragande orsak till att MDH fick godkänt. Tack vare det har högskolan kunnat stärka forskningsbasen inom lärarutbildningen, genom att anställa doktorander och bygga upp Kompetenscentrum för Lärande (MKL).

Mälardalens högskola är en viktig aktör för att försörja regionens skolor med utbildade lärare. Under det senaste året fanns omkring 800 studenter på MDH:s lärarutbildningar. Förutom grundlärarprogrammet ger Mälardalens högskola även förskollärarprogrammet och ämneslärarprogrammet, med inriktning mot gymnasiet.

–  Sista ansökningsdag till höstens utbildning är den 15 april, så än är det inte för sent. För den som vill vara med och forma framtiden för de yngre barnen väntar ett kreativt och viktigt yrke, poängterar Pia Lindberg.

Läs om grundlärarprogrammet