Konferens om övergångar mellan förskola, förskoleklass och skola

2013-08-09 | På campus

Nästa vecka börjar omkring 3 000 barn i årskurs 1 eller i förskoleklass i Västerås. I Eskilstuna rör det sig om nästan
2 400 barn. Steget in i förskoleklass eller skola kan kännas stort för både barn och föräldrar. Därför är det viktigt att skolan kan säkerställa att barnen får en bra utveckling under sin skoltid.
Inom ramen för MKL och Samhällskontraktet håller Mälardalens högskola en konferens på temat. Totalt deltar över 450 lärare och förskollärare. Konferensen hålls i Västerås den 15 augusti och i Eskilstuna den 16 augusti.

– Barnen ska mötas av en barnmogen skola, det är inte skolan som ska mötas av ett skolmoget barn. När barnen går från förskola till förskoleklass eller från förskoleklass till skolan har barnen rätt att känna och uppleva att de tar ett nytt steg i livet. De lämnar förskolan och går in i skolans värld. Det är en slags passagerit som skolan måste ta hand om och göra positiv, säger Anders Garpelin.

Konferensen, där flera internationellt kända forskare, som till exempel Sally Peters från Nya Zeeland, deltar har som tema Pedagogiska övergångar mellan förskola, förskoleklass och skola, där de olika pedagogiska miljöer som barn möter står i fokus.
– Därför är det viktigt att pedagogerna kan ge barnen utmaningar på deras egen nivå och kan hitta vägar att stimulera alla barn. Det är också viktigt att satsa på specialpedagogik redan från förskoleklass, så att de barn som har svårigheter av något slag, exempelvis att knäcka läskoden, kan få hjälp direkt istället för senare, när det kan vara svårare att komma till rätta med problemen, säger Anders Garpelin.

Konferensen baserar sig på projektet ”Hur skapar vi förutsättningar för att alla elever skall nå skolans mål?” som stöds av Samhällskontraktet och MKL (Mälardalens kompetenscentrum för lärande). Fyra forskarstuderande skriver sina avhandlingar kopplade till projektet och en lektor beräknas bli docent som resultat av sitt arbete. Resultatet av forskningen har även presenterats för förskolechefer och rektorer för skolans tidigare år i Eskilstuna och Västerås i april och maj.

Här kan du läsa mer om  Pedagogiska övergångar mellan förskola och skola

För mer information, kontakta  Anders Garpelin

Läs mer om professor Anders Garpelin här

Program Eskilstuna (pdf 48 kB) , där konferensen hålls i Aula Collegium, Drottninggatan 12.

Program Västerås (pdf 160 kB) , där konferensen hålls på Scenen, Carlforsska gymnasiet.