Lärare och forskare möts på konferens om framtidens förskola och skola

2015-10-01 | På campus

Motivation och lärande, multietniska klassrum och bemötande av barn i förskolan är tre av de ämnen som tas upp under MKL-dagarna vid MDH. Under dagarna diskuteras utmaningar och möjligheter med dagens skola och lärarutbildning.

 

 

Den 7 oktober i Västerås och den 8 oktober i Eskilstuna bjuder Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) in till de årliga MKL-dagarna. Här möts forskare, studenter och verksamma inom förskola och skola.

– MKL-dagarna är ett forum där Mälardalens högskola delar med sig av aktuell forskning, men där vi även lyfter fram exempel på arbete med skolutveckling i regionen. Vår förhoppning är att deltagarna ska få med sig nya kunskaper hem som de kan använda i sitt dagliga arbete i förskolor och skolor, säger Cecilia Vestman, verksamhetsledare för MKL.

Programmet innehåller ett tiotal föreläsningar där forskarna redogör för aktuella forskningsresultat och deltagarna får tillfälle att ställa frågor och utbyta erfarenheter. Ett område som tas upp är hur personal i förskolan kan arbeta för att främja barns psykiska hälsa. En annan fråga är hur multietniska klasser påverkar undervisningen och relationerna i klassrummet.

Anette Sandberg är professor i pedagogik och föreläser om förskollärarrollen och hur den har förändrats genom åren.

– Idag vet vi vad förskollärare förväntas göra i förskolan och vilka aktiviteter som pågår där. Däremot är kunskapen begränsad om hur och varför förskollärare gör vad de gör, säger Anette Sandberg.

MKL är regionens plattform för samverkan kring lärarutbildning, skolutveckling och forskning i utbildningsvetenskap. MKL-dagarna är en av många insatser för kompetensutveckling av personal i regionens förskolor och skolor. Omkring 300 personer förväntas delta under MKL-dagarna.