Lyckad Almedalsvecka över för MDH:s räkning

2015-07-03 | Omvärld

Nu är årets Almedalsveckan över och MDH:s delegation har deltagit på flera seminarier, debatter och möten. I sin blogg ger rektor Karin Röding både en halvtidsrapport och en sammanfattning av tiden i Visby. Hon skriver bland annat att "Årets Almedalsvecka har ännu en gång tydliggjort MDH:s roll i det svenska högskolelandskapet."

 

Utdrag ur halvtidsrapporten:

"Debatten avslutades med ett litet ”rollspel” där jag råkade bli Helene Hellmark Knutsson och hon mig. I min nya roll slog jag fast att höjda basanslag är av största vikt för landets fortsatta tillväxt och kompetensförsörjning – och att mest skulle gå till MDH. Det lockade till många skratt!"