Lyckat boksläpp på MDH i Eskilstuna

2015-06-04 | På campus

Tisdagen 2 juni var det boksläpp på MDH i Eskilstuna. Boken Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt i omsorg för personer med intellektuell funktionsnedsättning (PFA) är ett samproduktionsprojekt mellan vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun och akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) vid MDH.

 

Författarna till boken är Christine Gustafsson, forskningsledare och lektor på HVV och de pedagogiska verksamhetsutvecklarna Anders Lindström och Karin Löwenborg på Eskilstuna kommun. Ett 40-tal personer lyssnade på tal av prorektor Paul Pettersson, kommundirektör Pär Eriksson, akademichef Maria Müllersdorf, förvaltningschef Sara Schelin och de tre författarna. Samtliga talare påtalade betydelsen av samproduktion och det viktiga i att medarbetare tar initiativ till projekt liknande detta. Efter talen inmundigades korv och bröd med alla tillbehör.

Beställ boken via mail till marie.skoghill@eskilstuna.se .

Om författarna

Christine Gustafsson är leg. sjuksköterska och med. dr och universitetslektor på HVV och har uppdrag som samordnare för FoU inom Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV). Forskningsintressen finns inom omsorg för personer som har intellektuell funktionsnedsättning, äldrevård och hälso- och välfärdsteknik.
 
Anders Lindström och Karin Löwenborg har båda mångårig erfarenhet av arbete inom omsorg av personer som har intellektuella funktionsnedsättningar och autism. De är pedagogiska verksamhetsutvecklare inom vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun och har specialistkunskaper om PFA, autism, intellektuell funktionsnedsättning, handledning och verksamhetsutveckling inom LSS verksamhet. Båda är också aktiva som utbildare vid Utbildningscenter autism i Sunne.