Mälardalens högskola aspirerar på polisutbildning

2013-08-13 | Utbildning

Den 28 juli lämnade MDH in intresseanmälan för att bedriva polisutbildning i Eskilstuna. Som en del i utvärderingen kommer företrädare för polisen att göra ett platsbesök på Myntverket i Eskilstuna den 17 september.

Det är tre lärosäten som anmält intresse för att ta över polisutbildningen; MDH, Uppsala universitet och Södertörns högskola. Regeringen ska få en rapport senast den 31 december för att därefter fatta beslut om vilket lärosäte som får utbildningen.

Lärarkompetens och övningshus lyfts fram

I intresseanmälan lyfter MDH bland annat fram kompetensen inom juridik och ledarskap samt högskolans erfarenhet av att bedriva professionsutbildning. Enligt planen ska delar av utbildningen förläggas till Myntverket, en byggnad som ligger ganska nära MDH:s befintliga lokaler i Eskilstuna. I Myntverken skulle man kunna inrymma tre skjutbanor, olika övningsmiljöer såsom polisstationsmiljöer och lägenheter samt rum för vapensimulatorer.

Platsbesök i Eskilstuna den 17 september

Den 17 september kommer företrädare  för polisen för ett platsbesök. Vid platsbesöket vill man se lokalerna, särskilt ”Myntverket” som Eskilstuna kommun ställt till förfogande, och fördjupa sin information om hur MDH tänkt genomföra utbildningen om högskolan får förtroendet.

Bakgrund

Idag sker utbildningen vid polishögskolan i Sörentorp samt på uppdrag av rikspolisstyrelsen vid två universitet, Växjö och Umeå. Och nu ska alltså utbildningen vid Sörentorp läggas ner och uppdraget ska lämnas till ett tredje lärosäte, i Mälardalsregionen.