MDH får 17 miljoner för kompetensutveckling av lärare och förskollärare i Sörmland och Västmanland

2013-06-27 | Omvärld

Mälardalens högskola tilldelas 17 miljoner från Skolverket, en viktig satsning på behörighetsgivande utbildning av regionens förskollärare och lärare och på kompetensutveckling av personal i förskolan. Utbildningarna, som ges inom ramen för Lärarlyftet II och Förskolelyftet, kommer till största delen att erbjudas under läsåret 2013/2014.

Behörighetsgivande utbildningar ges dels som kurser i matematik, NO, svenska och svenska som andraspråk, dels i form av Speciallärarprogrammet med inriktning mot utvecklingsstörning. Inom Förskolelyftet erbjuds kurser med följande innehåll: Dokumentera, följa upp och utvärdera, NO/teknik, Flerspråkighet samt Utmana och stödja varje barns utveckling i förskolan. Några av kurserna kommer att kunna förläggas till en kommun.

Till de kurser som startar nu i höst kan man efteranmäla sig fram till en vecka innan kursstart, medan ordinarie ansökningsperiod för kurserna som startar våren 2014 är 15 september - 15 oktober 2013. För deltagande krävs huvudmannens godkännande. Tack vare att högskolan beviljats stöd från Skolverket är kurserna inom Lärarlyftet och Förskolelyftet kostnadsfria för anställda inom kommunerna eller av annan utbildningsanordnare. För kurserna får huvudmannen dessutom en viss ersättning.

-        Det här är en framgång för lärarutbildningen i sin helhet och för vårt nystartade Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL), säger Anders Garpelin, vice akademichef vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation på MDH. Men, framför allt innebär det ett viktigt stöd för regionen, i det arbete som bedrivs för att så många lärare som möjligt ska bli behöriga i alla de ämnen där de undervisar, avslutar Anders.

Mer information om utbildningssatsningen hittar du här.