MDH firar vetenskapens framsteg

Ta del av elva installationsföreläsningar inför Akademisk högtid

2013-04-12 | På campus

Den 25 april finns möjlighet att ta del av elva olika nyblivna professorers installationsföreläsningar i tre olika spår. Få en unik inblick i deras forskning och ta chansen att ställa frågor till dem.

 

Akademisk högtid är den dag då Mälardalens högskola firar vetenskapens framsteg och dem som gjorde det möjligt, sina doktorer och professorer. Alla som disputerat vid MDH sedan den senaste Akademiska högtiden är välkomna att delta i högtiden där de får motta sin doktorshatt vid promoveringsceremonin. De som blivit professorer eller adjungerade professorer vid MDH under samma period installeras vid ceremonin. Dessa håller också föreläsningar i sina ämnen dagen innan.

Alla som är intresserade är välkomna att delta vid ceremonin kl. 16.00 fredagen den 26 april i Västerås konserthus.

Likaså är alla intresserade hjärtligt välkomna till professorernas installationsföreläsningar den 25 april på förmiddagen mellan kl.10.00 och 12.00 i salarna Gamma, Kappa och Lambda i MDH i Västerås. Åhörarna får välja den strimma med föreläsningar de helst går på och där lyssna till de tre eller fyra professorer som föreläser. Kortare frågestund följer på varje föreläsning.

Program för Installationsföreläsningar      Program som pdf (pdf 288 kB)

På eftermiddagen samma dag håller högskolan Hedersdoktorernas dag i sal Beta, MDH i Västerås, med den tidigare hedersdoktorn Sarah Wägnert, känd för att ha gett namn åt Lex Sarah och de tre nya hedersdoktorerna Birgitta Svendén, Kurt-Lennart Lundbäck och Lücienne Blessing.

Program för Hedersdoktorernas dag