MDH ges gott omdöme vid granskning av uddakurser

2014-12-19 | Utbildning

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har granskat 28 slumpmässigt utvalda kurser som inte leder till en examen vid 23 lärosäten i Sverige. Den granskade kursen Entreprenörskap inom hälsa och välfärd på Mälardalens högskola (MDH) tillhör de godkända.

Kursen uppfyller högskolelagens krav. Vid intervjun framkom att det finns lärarresurser med erforderlig kompetens. Kursen har vidare en bra balans mellan teori och praktik, och en väl genomtänkt pedagogik, blev omdömet.
 
I årets granskning ligger fokus på kurser inom miljövetenskap, företagsekonomi, entreprenörskap och innovation samt projektledning. 23 av 28 granskade kurser levde upp till högskolelagens krav, bland annat Entreprenörskap inom hälsa och välfärd (7,5 hp) vid MDH, en kurs inom ämnet folkhälsovetenskap som inriktar sig på idéutveckling inom området hälsa och välfärd.
 
UKÄ utvärderar – förutom utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå – även enstaka kurser. Uppdraget från regeringen består i att varje år granska kvaliteten på ett urval av kurserna för att bedöma om de är högskolemässiga.