MDH-lärare får Kurslitteraturpriset 2015

2015-08-21 | Utbildning

Lena Wiklund Gustin, universitetslektor i vårdvetenskap vid MDH, har tilldelats årets hederspris för boken Psykologi för sjuksköterskor. Det är Sveriges främsta utmärkelse för etablerade och blivande författare av kurslitteratur och delas årligen ut av Studentlitteratur.

Psykologi för sjuksköterskor är en bok som introducerar psykologiska teorier och begrepp som har relevans för förståelse av människan som patient, närstående och personal i vården.

 

Juryns motivering:

"En skicklig sjuksköterskas kunskaper förgrenar sig till flera närliggande discipliner där psykologi är en av de viktigaste. Ändå har det, fram tills nu, saknats ett verk på svenska som samlar och beskriver noga utvalda kunskaper om psykologi för blivande sjuksköterskor. Boken Psykologi för sjuksköterskor är ett utomordentligt välskrivet svar på detta behov. Verket åtföljs dessutom av ett rikt digitalt material som stödjer såväl student som lärare. Lena Wiklund Gustin är en av Studentlitteraturs mest aktiva och framgångsrika författare inom Omvårdnad och Vårdvetenskap".

Den 17 september får Lena Wiklund Gustin ta emot priset och en check på 50 000 kronor under högtidliga former i Lund.

Om boken Psykologi för sjuksköterskor