MDH medverkade på stor mässa om hälsoteknik

2015-01-23 | Omvärld

Den 21 och 22 januari deltog MDH via Robotdalen på Mötesplats välfärdsteknik & e-hälsa (MVT2015) som arrangerades på Kistamässan i Stockholm.

Mässan är en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte om kommunal välfärdsteknologi och e-hälsa som syftar till att lyfta fram behoven av frågor kring modern teknik i kommunal vård, omsorg och socialtjänst. Här får besökarna exempel på hur arbetet med välfärdsteknologi kan utformas för att underlätta vardagen för individen med fokus på det egna boendet.
 
MDH medverkade med två produkter, robotkatten, en terapikatt för personer med demens att interagera med vilket ger en lugnande inverkan samt studier kring Bestic, ett äthjälpmedel för personer som har svårt att röra sina armar och händer själva. Forskningen bakom produkterna har skett vid MDH och förhoppningen är att kunna fortsätta med detta för att utveckla produkterna ytterligare.
 
– Det är roligt och spännande att det skapats ett forum som MVT, som dessutom kommer att bli ett återkommande arrangemang. Vi har träffat företag, innovatörer, intresseorganisationer, kommuner och landsting och diskuterat välfärdsteknologiska frågor, problem och möjliga lösningar. MDH ligger verkligen helt rätt i tiden med sin satsning på hälso- och välfärdsteknik. Det finns ingen tvekan om att intresset och behovet av forskning inom området är stort, säger Marcus Persson, forskare och projektledare, Arenan för hälso- och välfärdsteknik, MDH.

Mötesplats Välfärdsteknologi & e-Hälsa 2015