MDH satsar på samordning av event

2013-10-02 | På campus

MDH står ofta som värd för evenemang och konferenser och det finns ett behov av att samla, tydliggöra och professionalisera det stöd som MDH erbjuder vid sådana event. Tidigare i år fattade därför förvaltningschef Marie Eriksson ett beslut att anställa en eventsamordnare. Nu är Karin Engström på plats som eventsamordnare, anställd på kommunikationssektionen.

Karin Engström har i uppdrag att under hösten kartlägga MDH:s behov av stöd när det gäller evenemang och konferenser. Det handlar om event där MDH står som arrangör och event som är av större vikt för högskolan.

 

– Under min första tid här på MDH har jag träffat många personer runt om i organisationen för att skapa mig en bild över hur behovet av stöd ser ut. Till jul kommer kartläggningen att vara klar och vi kommer då att se hur stödet för event på MDH ska utformas mer i detalj, säger Karin Engström.

De event som Karin Engström hittills har arbetat med är platsbesöket när representanter från polishögskolan besökte Eskilstuna den 17 september, Forskarfredag och Årets alumn.

Välkomna redan nu med förfrågningar om uppdrag som är av större vikt för MDH.

Kontakta Karin Engström: 021- 10 13 70 eller karin.engstrom@mdh.se