Mdh.se byter sökmotor

2015-10-16 | På campus

Under månadsskiftet oktober/november byter MDH ut webbplatssöket från Google Search Appliance (GSA) till Google Site Search (GSS). För besökare på webbplatsen innebär det några mindre förändringar.

- GSS är ett molnbaserat webbplatssök som passar MDH:s webbplats bättre och kostar betydligt mindre än vad GSA-lösningen gör, säger Daniel Rosenberg, webbstrateg.

Indexering och sökning kommer att se ut och fungera i stort sätt likadant för besökaren som idag. Den största skillnaden är en begränsad möjlighet till filtrering av sökträffar. Det kommer enbart att finnas en sökruta, istället för tidigare två. 

Ingen sökmöjlighet på intranätet

GSS söker inte heller på lösenordskyddade sidor, vilket dagens intranätssidor är. I och med den kommande internportalen så minskar behovet av webbplatssök ännu mer då nuvarande intranätet flyttas till internportalen. Därför kommer det inte att gå att söka på intranätet från den dag MDH byter till GSS fram till dess att lanseringen av internportalen är färdig.

- Att vi väljer att göra detta just nu beror helt enkelt på att GSA-licensen utgår till månadsskiftet, säger Daniel Rosenberg.