MDH siktar mot rymden med nytt civilingenjörsprogram

2015-03-26 | Utbildning

Behovet av att utveckla pålitlig teknik som kan utforska rymden, förbättra flygsäkerheten eller effektivisera sjukvården har ökat efterfrågan på en helt ny typ av ingenjörer. Därför lanserar Mälardalens högskola (MDH) ett nytt och Sverige-unikt civilingenjörsprogram i tillförlitliga flyg- och rymdsystem som går att söka till hösten 2015.

– Arbetsmarknaden efterfrågar civilingenjörer som kan utveckla datorsystem som inte får göra fel.  Sådana system finns i allt större utsträckning runt omkring oss, exempelvis i den display som piloter använder för att landa flygplan i mörker. Gör den fel kan det få katastrofala följder. Därför vill företag som exempelvis SAAB ha medarbetare med sådan kompetens, säger Kristina Forsberg, forskare i datavetenskap med inriktning avionik vid MDH samt systemingenjör och teknisk expert vid SAAB AB, Electronic defence system. 

På det femåriga programmet kommer studenterna få lära sig att utveckla och designa tillförlitliga system för flyg- och rymdindustrin, men kunskaperna kan även användas inom fordonsindustrin för tåg och bilar, eller för utveckling av medicinteknisk utrustning. Det är en tuff spetsutbildning som ger studenterna en bred teknisk grund och gör dem attraktiva på arbetsmarknaden.

– MDH anses internationellt framstående inom forskningsområdet inbyggda system, och det genomsyrar en rad av våra utbildningar. Studenter som tidigare läst andra program inom området arbetar idag med allt ifrån Formel1 och höghastighetståg till äthjälpmedel för äldrevården, säger Magnus Otterskog som är programsamordnare för det nya programmet.

I gruppen av forskare och lärare som har utvecklat tillförlitliga flyg- och rymdsystem har flera stark anknytning till näringslivet och rymdindustrin.

– Vårt mål är att utbildningen ska genomsyras av samverkan med externa parter vilket ger studenterna skarpa projekt att jobba med, säger Fredrik Bruhn, adjungerad professor och forskare i robotik och avionik vid MDH. Han har under flera år arbetat med utveckling av nya system för datainsamling och -analysering i projekt med European Space Agency och NASA.