MDH slår ett slag för framtiden i Almedalen

2013-06-27 | Omvärld

Framtiden och samverkan är den röda tråden när Mälardalens högskola (MDH) åker till Almedalsveckan på Gotland. MDH väljer att vara med och påverka utvecklingen genom att delta i Sveriges i särklass största politiska mötesplats för aktuella samhällsfrågor, men också för att högskolan ska synas och därmed bli ett naturligt val både för högre utbildning och forskningssamarbeten.

För MDH är det viktigt att samverka med näringsliv och offentlig sektor och att vara ett naturligt val för regionens blivande studenter som söker en utbildning och skickliga forskare och lärare som söker en arbetsplats. För att få möjlighet att vara det även i framtiden måste vi tala om både vad vi kan bidra med och vill göra och vad vi anser krävs av beslutsfattare och finansiärer, säger rektor Karin Röding.

Karin Röding är inbjuden att delta i flera paneler och seminarier under veckan, bland annat till Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Sveriges Ingenjörer, Vetenskap & Allmänhet och Kairos Future.
Under Almedalsveckan kommer SUHF att presentera sitt Framtidsmanifest som handlar om hur universitet och högskolor bäst kan utveckla högsta akademiska kvalitet och samtidigt ta sitt ansvar för och bidra till en hållbar samhällsutveckling i Sverige och världen. Karin Röding har, som ledamot av SUHF:s styrelse, varit med i arbetet att ta fram manifestet som syftar till att skapa dialog med beslutsfattare och opinionsbildare.
– För att klara framtidens utmaningar krävs en stark akademi. I manifestet slår vi fast att högskolesektorn ska präglas av kompetens med akademisk frihet och ansvar, dialog med modet att utmana och profilering av olika lärosäten istället för likriktning. Då kan vi fortsätta att utbilda och forska för framtidens och samhällets bästa, säger Karin Röding.