MDH-studenter redovisar sommarkurs på Norbergfestivalen

2015-07-30 | Utbildning

Under tio dagar har 30 studenter på den nordiska samarbetskursen integrerad informationsdesign vid Mälardalens högskola (MDH) byggt nya elektroniska musikinstrument. Nu visas resultatet upp under ett framträdande på Norbergfestivalen, en årlig festival för elektronisk och interaktiv digital musik, som pågår från 30 juli till 1 augusti.

– Uppträdandet kommer att hållas i den vackra järnmalmsgrottan i Norberg. Under tio dagar har vi arbetat på ett flertal installationer som innehåller de musikinstrument vi har byggt, säger Marie-Louise Andersson från Danmark, som är en av studenterna på kursen.

Integrerad informationsdesign är en intensivkurs på 7,5 högskolepoäng och unik i sitt slag eftersom den kombinerar informationsdesign med datavetenskap.
– Den här kursen är intressant och innovativ eftersom den löser upp gränser mellan informationsdesign och datavetenskap. Den utforskar vilka kompetenser som behövs hos framtida designers, vilket är en viktig fråga för ett samhälle där många uttryck för kultur och information är digitalt baserade, säger Jennie Andersson Schaeffer, universitetslektor i informationsdesign på MDH.

Under tio dagar har kursdeltagarna kommit i kontakt med många olika ämnen, såsom materialitet, olika musikaliska uttryck, fysisk interaktion, musikteknik för mobilen, och ljudsyntestekniker.

– Syftet med kursen är att bredda perspektivet på informationsdesign utifrån ett ämnesintegrerat synsätt. Den är ett led i att bygga ett centrum för forskning inom digital kultur. Jag tycker att det är den coolaste sommarkursen MDH någonsin haft, säger Rikard Lindell som är kursansvarig.

Kursen ges i samarbete mellan MDH, Aalto-universitetet i Finland och Aarhus-universitetet i Danmark. Samverkar gör även Västmanlands museum, Västmanlandsmusiken och företaget Lidbo Audio Industries.