Medieseminarium för forskare

Sista chansen att anmäla sig

2013-08-15 | På campus

Tisdagen den 27 augusti finns möjlighet för forskare vid MDH att delta i ett medieseminarium speciellt för forskare. Det finns ännu några platser få kvar för MDH. Anmälan måste ske snarast, senas fredag 16 augusti.

Att möta media är idag en del av många forskares vardag. För att det ska bli ett så bra och givande möte som möjligt är det bra att känna till hur media fungerar och att kunna förklara sin forskning.

I uppdraget som forskare ingår att kommunicera med det omgivande samhället. För att inspirera till att delta i det offentliga samtalet bjuder forskningsråden FAS, Formas, Vetenskapsrådet (VR) och VINNOVA i samarbete med Vetenskap & Allmänhet in forskare till ett medieseminarium. Syftet är att ge ökad insikt i mediebranschens förutsättningar och att underlätta samarbete med journalister och kommunikationsavdelningar.

Vid seminariet talar bland annat Claes Keisu, pressekreterare; Malin Attefall, vetenskapsjournalist; Virve Hedenborg och nyhetschef vid Dagens Nyheter.

Den forskare som är intresserad av att delta i ”Lär känna media” kontaktar omgående Sofia Norling vid kommunikationssektionen. Antalet platser är begränsade.

Tid:  tisdagen den 27 augusti 2013 kl. 13:00–17:00

Plats: Wallenbergssalen, Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet, Solna.  

Seminariet är kostnadsfritt.