Nominera din kandidat till pedagogiskt pris

2016-11-01 | Student Utbildning

I vår utses mottagaren av pedagogiskt pris vid MDH. Från och med i dag och fram till den 31 december i år finns det möjlighet för dig som studerar eller arbetar vid MDH att nominera din kandidat.

 

 

Priset ska uppmärksamma lärare som engagerar dig som student och dina kurskamrater. Det kan personen, eller personerna om du vill nominera flera tillsammans som grupp, göra genom att undervisa på ett innovativt och kreativt sätt eller är skicklig på att se till att du och dina kurskamrater tidigt får kontakt med era framtida arbetsgivare. Priset kan också gå till någon som sätter dig som student i centrum, och uppmuntrar dig att vara nyfiken, kreativ och kritiskt tänkande. Passa på att nominera den du tycker förtjänar priset bäst.

Från och med år 2013 delas MDH:s första högskolegemensamma pedagogiska pris ut. Priset består av en summa på 50 000 kronor och ett diplom, och delas ut i samband med Akademisk högtid.

 

– Pedagogiskt pris inrättades eftersom MDH vill sätta fokus på pedagogisk skicklighet och pedagogisk utveckling. Det är viktigt för att vi ska säkerställa god kvalitet i utbildningen. Nu finns möjlighet att uppmärksamma alla de goda pedagoger som genom nytänkande eller särskilda insatser bidrar till hög pedagogisk kvalitet på MDH. Jag hoppas att både medarbetare och studenter utnyttjar möjligheten att nominera till utmärkelsen, säger Paul Pettersson, rektor vid högskolan.

Nomineringarna går till en av rektor inrättad nomineringskommitté som består av prodekan för utbildning, personalchef, två lärarrepresentanter och två studenter. Det är rektor som fattar beslut om vem eller vilka som får priset. Prissumman fördelas mellan mottagarna om flera utses till pristagare.

Fyra kategorier för nominering

För att kunna nomineras till det ärofyllda pedagogiska priset måste den nominerade passa in i någon av nedanstående kategorier:   

  • Undervisningsinsatser. Den/de nominerade har visat undervisningsskicklighet genom att möjliggöra och utveckla lärande för alla studenter.
  • Samverkan. Den/de nominerade har visat engagemang och förmåga i att samverka med kollegor eller med representanter från studenternas framtida arbetsgivare.
  • Pedagogisk ledning. Den/de nominerade har på olika sätt arbetat för att utveckla utbildningen och undervisningen.
  • Spridning av modeller och resultat. Den/de nominerade har arbetat för att sprida goda modeller och resultat både i regionen, i landet och utomlands.

Varför ett pedagogiskt pris?

MDH vill gynna pedagogisk utveckling. Genom att lyfta fram skickliga lärare och andra medarbetare vid högskolan sätter MDH inte bara pedagogisk skicklighet i centrum, utan stimulerar även pedagogiska utveckling och vidareutbildning.  Priset går till framstående insatser inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå.

Vem kan bli nominerad?

Både enskilda medarbetare, lärarlag, en avdelning eller en sektion kan bli nominerade till priset. När det gäller en enskild medarbetare ska den vara tillsvidareanställd och ha minst 50 procent av en heltidstjänst.

Vem kan nominera?

Både studenter och medarbetare vid MDH kan nominera kandidater till det pedagogiska priset.

När kan du nominera?

Från 1 november till 31 december kan du nominera kandidater. Nominering sker via nomineringsformuläret.

Nominera din kandidat här