Om parkeringen i Eskilstuna

2017-02-02 | Student På campus

Under de senaste dagarna har flera studenter och medarbetare fått parkeringsböter när de ställt sig på gästparkeringen vid Bruksgatan i Eskilstuna.

Gästparkeringen kräver en särskild endagsbiljett utfärdad av Studenttorget och är endast avsedd för besökande till högskolan.

Studenter och medarbetare hänvisas istället till övriga parkeringsplatser som finns i Eskilstuna.
Vid Tullgatan finns en parkering där man som student och anställd får parkera billigare om man har ett giltigt P-tillstånd.

Karta över parkeringsplatser i Eskilstuna finns här