Påminnelse: Du har väl nominerat din kandidat?

Hög tid att påverka vem som ska tilldelas Pedagogsikt pris 2017

2016-12-06 | Student

Just nu pågår nomineringsperioden till pedagogiskt pris. Både studenter och medarbetare har rätt att nominera till utmärkelsen.

Pedagogiskt pris är inrättat för att främja den pedagogiska utvecklingen vid MDH. Priset går till den som gjort framstående insatser inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Prissumman är på 50 000 kronor och priset kan delas mellan max tre pristagare. Priset tillfaller den avdelning, sektion eller organisatoriska enhet som pristagaren eller pristagarna tillhör och ska användas till personens eller gruppens pedagogiska utveckling. Priset delas ut i samband med Akademisk högtid. Pristagaren ska även hålla en föreläsning om sina pedagogiska insatser.

Samtliga studenter och anställda vid högskolan har möjlighet att nominera den person eller grupp de anser ska tilldelas utmärkelsen. Den nominerade måste vara tillsvidareanställd vid MDH. En nomineringskommitté lämnar sedan förslag på vinnare till rektor som utser vinnaren.

Tidigare mottagare
2013: Hillevi Gavel, Niklas Friedler och Eric Hansen
2015: Åsa Tjulin, Stefan Löfgren och Hans Bjurgren

Nominera din kandidat till pedagogiskt pris