Pedagogisk pristagare inspirerad till mer utveckling efter studiebesök

2015-10-19 | Utbildning

Åsa Tjulin, universitetslektor i folkhälsovetenskap vid MDH, mottog tidigare i år Pedagogiskt pris. Hon har nu använt prispengarna för att göra ett studiebesök på University of Waterloo i Kanada. Universitetet arbetar aktivt med att ge stöd till undervisande personal inom organisationen och har flera verktyg för kursutveckling.

Åsa tilldelades Pedagogiska priset 2015 eftersom hon har visat föredömligt exempel på pedagogiskt ledarskap genom att hon både initierat och drivit på för pedagogisk utveckling i sitt arbetslag inom folkhälsovetenskap.

 

– Studiebesöket gav mig nya kunskaper som kan användas i den pedagogiska utvecklingen inom folkhälsa, men även inom andra delar av MDH, säger Åsa.

Hon är inspirerad av hur långt University of Waterloo har kommit i sitt pedagogiska arbete med att skapa värde för anställda, studenter och samhället. Universitetet har också pedagogiska stödfunktioner som stöttar de anställda i sina arbeten som hon vill lära sig av.

Under besöket presenterade Åsa sitt arbetslags arbete med studentaktivt lärande inom folkhälsoprogrammet. Hon genomförde också ett seminarium i sitt huvudämne Work disability prevention & return to work för doktorander.

– Vi har fått mycket positivt beröm för det utvecklingsarbete vi har gjort med vårt förhållningssätt och arbetssätt med studentaktivt lärande, säger Åsa.

Anställda vid University of Waterloo imponerades över att en hel arbetsgrupp med undervisande lärare i ett och samma program, har gått en kompetensutvecklingskurs tillsammans och skapat utveckling, eftersom de själva fortfarande kämpar med att arbeta fokuserat med hela arbetslag.

– Folkhälsovetarna är unika när det gäller ett uttalat arbete med förhållningssätt och strategiskt lärande inom pedagogik mot studentaktiva former. Att skapa liknande förändringsarbete inom pedagogik är tydligen inte vanligt. För mig känns det som en bekräftelse på att vi är på rätt väg och att vi ska fortsätta vårt strategiska arbete i denna riktning, säger Åsa.

Mer information om pedagogiskt pris