SME-dagen - om företagsutveckling genom akademisk kompetens

2013-05-22 | Omvärld

Lyssna till bland andra Marit Finch-Westin, Eskilstuna kommun, som berättar om samarbetets betydelse för välfärd och utveckling.

Högskolan, med sin kompetens inom områden som ekonomi, marknadsföring, innovation, produkt- och processutveckling, informationsdesign, inbyggda system och robotik kan vara stöd och samverkanspartner för företag i bland annat utveckling av produkter och tjänster.

Enheten för externa relationer (EER) inbjuder till SME-dagen - MDH:s dag för företagare. Kom och lyssna på hur vi kan hjälpa företag till utveckling, ökad lönsamhet och kontakt med framtida arbetskraft!

Tid: Onsdagen den 29 maj kl. 09.00-12.00, därefter gemensam lunch
Mälardalens högskola, Eskilstuna
Smedjegatan 37
Sal: Filen