Starkare samhälle i samtid och framtid

Installationsföreläsningar i Lambda 25 april

2013-04-23 | På campus

Ett starkt samhälle måste ha en hållbar och smart energianvändning och avfallshantering, men också människor som kan lösa framtidens utmaningar tillsammans. För det krävs ett rikt språk och god problemlösningsförmåga, vilket man bland annat uppnår med god matematikutbildning.

 

Möt några av MDH:s nya professorer vid installationsföreläsningarna den 25april kl. 10.00 i sal Lambda i Västerås:

 • Rik matematikutbildning: Från tomtebloss till samproduktion
  Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik
 • Språket och samhället – forskning med fokus på språkets sociala funktion
  Eva Sundgren, professor i svenska språket
 • Hur får man system att uppföra sig som man vill? Reglerteknik och några intressanta tillämpningar
  Carl-Fredrik Lindberg, professor i processautomation
 • Säker hantering och lagring av biobränslen och avfall
  Anders Lönnermark, professor i energi och samhällsbyggnad

Fullständigt program för installationsföreläsningarna 25 april i MDH, Västerås