Stor framgång med KLOK-verkstan

2010-12-16 | Student

KLOK-verkstan är samlingsnamnet för högskolans unika satsning på att följa och stötta studenterna under hela deras studietid. Efter första terminen kan vi konstatera att den varit en framgång - 450 studenter har besökt KLOK-verkstan.

Sedan KLOK-verkstan öppnade i september 2010 har man fram till terminens slut haft över 450 besökare. Främst är det Mattesupporten som haft många studenter – drygt 300 stycken.

Totalt 2 500 studenter på KLOK-kurserna

De flesta delarna i KLOK-verkstan finansieras av intäkterna från KLOK-kurserna. Och 2200 studenter har sedan hösten 2008 deltagit på kursen KLOK Studieteknik. KLOK kommunikation och KLOK Karriär startade hösten 2009 och har haft 160 respektive 135 studenter.

Målet för 2011 är att öka antalet studenter på KLOK-kurserna med minst 125 studenter. Detta för att kunna behålla verksamheten i KLOK-verkstan. Målet är också att nästa år minst fördubbla antalet besökare för Skrivsupport, Karriärvägledning/ Studieteknik och Writing support. Mattesupporten kan också öka, men har redan en bred förankring hos många studenter. För att klara dessa mål behövs det att alla förespråkar KLOK-verkstan och dess verksamhet.

Sagt i utvärderingar av våra studenter:

”Att planera och strukturera mina studier är kanske det som gett mig mest, och en viss form av enklare mindmapping. En sak jag har insett i efterhand är att arbetet med studietekniken slutar inte i och med att den här kursen är avslutad och att man har fått godkänt. Det kanske allra viktigaste jag fått med mig från den här kursen är att hela tiden arbeta med att utveckla och förbättra min studieteknik i ett led vid sidan av själva studierna”

”Mycket bra saker som jag aldrig tänkt på innan, snabbläsningen var speciellt väldigt givande. Allt var mycket bra och pedagogiskt!”

KLOK-verkstan’s support är till för alla studenter och där finns Skrivsupport, Mattesupport, Studietekniksupport, Karriärvägledning och Writing support English.