Ta del av detaljplanen för nytt campus Eskilstuna

2015-02-16 | På campus

Nu finns detaljplanen för nytt campus Eskilstuna utställd på högskolebiblioteket på MDH, både i Eskilstuna och Västerås. Du kan också ta del av den i stadshuset i Eskilstuna.

MDH finns idag i Eskilstuna i flera industrilokaler från 1800-talet. För att skapa ett mer flexibelt och modernt campus där all verksamhet samlas på ett ställe, bygger MDH, tillsammans med Eskilstuna kommun, ett nytt campus i citykärnan. 4 000 studenter och 300 medarbetare kommer att plugga och arbeta vid MDH:s nya campus, som till ytan kommer att vara 18 000 m². Det vinnande tävlingsförslaget är ritat av den danska arkitektfirman 3XN.

Den nya högskolebyggnaden kommer att uppföras där Sporthallen och Vattenpalatset står i dag. Den gamla delen av Vattenpalatset kommer delvis att bevaras och anpassas till högskolans verksamhet. Vid utställningen av detaljplanen kommer du kunna ta del av plankartan och en planbeskrivning som hjälper dig att tolka kartan. För att du ska få en bra helhetsbild, kommer det även att finnas ett så kallat gestaltningsprogram.

Här hittar du samtliga handlingar

Detaljplanen kommer att finnas utställd på högskolebiblioteket i Eskilstuna och Västerås under perioden måndag 16 februari till fredag den 27 februari. Även utställningen i stadshuset i Eskilstuna pågår fram till den 27 februari 2015.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 27 februari till:

Planavdelningen,
Eskilstuna kommun,
631 86 Eskilstuna.
eller

sbf-planavdelningen@eskilstuna.se