Tänk på säkerheten i sommar

2016-06-15 | Student

Vårterminen är slut och det närmar sig semestertider. Då är det bra att tänka lite extra på säkerheten, här är några saker som kan minimera risken för inbrott:

 

  • Ge aldrig någon annan tillträde till högskolans lokaler. MDH-kortet ska användas för eget bruk.
  • Lås ditt kontor.
  • Har du kontor på bottenvåningen, dra för gardiner när du går hem för dagen.
  • Lås in bärbara datorer på nätterna.
  • Använd låsvajer för att låsa fast din bärbara dator under dagen. Saknar du en låsvajer kan du
    beställa en via din behöriga beställare.