Uppskattat besök av statsrådet

2015-04-02 | På campus

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, besökte MDH i veckan. Hon visade ett stort intresse för högskolans verksamhet och fick en god inblick i MDH:s strategiska arbete med forskning, utbildning och samverkan.

 

Det är för andra gången som Hellmark Knutsson besöker MDH och denna gång var besöket förlagt på campus i Eskilstuna. Rektor Karin Röding och prorektor Paul Pettersson presenterade högskolans styrkor och utmaningar och akademicheferna Pia Lindberg och Maria Müllersdorf lyfte arbetet med lärar- och vårdutbildningarna. Statsrådet ställde många frågor kring VFU, breddad rekrytering och projekten inom äldrevård och vård för människor med funktionsnedsättning.

Besöket fortsatte sedan i Verktyget där professor Magnus Wiktorsson berättade om produktrealisering och akademichef Thomas Wahl om Idélab. Avslutningsvis gav studentkåren sin bild av de svårigheter som finns med att rekrytera medlemmar efter att kåravgiften avskaffades.