Välkommen till HSS-konferensen

2013-03-06 | På campus

Den 16 -17 maj 2013 står MDH stolt värd för konferensen Högskola och samhälle i samverkan - HSS 2013. Under konferensens två fullspäckade dagar väntar 40 parallella seminarier, över 60 intressanta föreläsare, paneldiskussioner, workshops, TEDxEvent och mycket, mycket mer på dig. Välkommen!

Konferensen fokuserar på fyra spår - Forskning, Innovation,
Arbetsliv och Nytta. Ord som förenar oss alla.

 

FORSKNING - Hur skapar vi former för ömsesidigt samspel mellan forskare och praktiker? Kunskapsutveckling genom delaktighet.

INNOVATION - Hur kan akademi, näringsliv och offentlig sektor tillsammans bidra till ett gynnsamt innovationsklimat?

ARBETSLIV - Var möts utbildning och arbetsliv? Mötesplatser för matchning och kompetensförsörjning.

NYTTA - Hur kommer forskning till nytta i samhället? Uppföljning, indikatorer och kvalitet.

Här kan du ladda ner hela programmet för HSS 2013. (pdf 1,1 MB)

Samlar näringsliv, offentlighet och akademi

Konferensen vänder sig till anställda inom högskola, universitet, näringsliv, offentlig sektor, intresseorganisationer, myndigheter, länsstyrelser, regionförbund eller andra aktörer som på olika sätt arbetar med utvecklingsfrågor kopplat till akademi och samhälle. HSS arrangeras vartannat år vid ett svenskt lärosäte och syftet är att samla näringsliv, offentlighet och akademi för att stärka utbytet mellan parterna.