Viktig information till studenter antagna i lärarprogrammet 2001 tom vårtermin 2011

2012-11-05 | Student

Kurserna i det ”gamla” lärarprogrammet håller på att försvinna. Följer du din studieplanering som vi har kommit överens om så kommer du att få slutföra programmet enligt de examenskrav som gällde när du antogs.

Detta innebär att det är viktigt att du har en korrekt studieplanering i VFU-portalen. Vid utfasningen av kurser utgår vi från studieplaneringarna. Har du en planering som inte stämmer med hur du faktiskt läser blir det problem när kurser läggs ner som du behöver läsa för att få en lärarexamen.

Har du frågor kontakta lärarutbildningens studievägledning:

Telefon: 016-15 36 20 måndag – torsdag kl. 10-12

E-post: lararutbildning@mdh.se