Villkor för människors livskvalitet och identitet

Installationsföreläsningar i Kappa den 25 april

2013-04-23 | På campus

Att förstå varför vi människor lever som vi gör, gör de val vi gör eller reagerar som vi gör och hur våra liv kan påverkas på olika sätt - fysiskt och psykiskt - gör att livskvalitet och identitet kan påverkas och förklaras.

Möt några av MDH:s nya professorer vid installationsföreläsningarna den 25april kl. 10.00 i sal Gamma i Västerås:

 • Extrema fall eller normalförtryck? Om våld i nära relationer som utmaning för forskning och praktik
  Maria Eriksson, professor i socialt arbete
   
 • (Van)modernitetens paradoxer – Kroppen, knoppen och snoppen som vägar till toppen
  Jonas Stier, professor i sociologi med inriktning mot socialpsykologi
   
 • Att behandla långvarig smärta – integrerad sjukgymnastik och beteendemedicinsk metod
  Eva Denison, professor i sjukgymnastik