Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola (MDH) har sedan många år ett fördjupat långsiktigt samarbete inom bland annat utbildning, forskning och arbetsliv.

Samverkansavtal

Eskilstuna kommun går in med medel till insatser från högskolan som dels ska stärka befintliga företag i Eskilstuna, dels bidra till skapandet av fler arbetstillfällen i kommunen.

Samverkansavtalet är ett viktigt verktyg för gemensamma prioriteringar och uppföljning. För högskolan innebär det ökade möjligheter till samverkan med kommunen, företag och andra aktörer i syfte att utveckla forskning och utbildning som gagnar alla parter.

I detta samverkansavtal stödjer Eskilstuna kommun bland annat:

  • Mälardalens Industrial Technology Center (MITC)
  • Idélab
  • Tillväxtmotorn
  • Karriärtorget (Jobbcampus)

– Samarbetsavtalet skapar förutsättningar för det lokala näringslivet att utvecklas. Mälardalens högskola är som samarbetspartner viktig för strukturomvandling, kompetensförsörjning och utveckling av orten Eskilstuna och dess näringsliv. Att på olika sätt bidra till att stärka högskolan är därför naturligt för kommunen, säger Marit Finch-Westin, näringslivsdirektör, Eskilstuna kommun.

Läs mer om Eskilstuna kommun

Samhällskontraktet

Sedan 2009 har MDH och Eskilstuna kommun ett avtal om fördjupad samverkan inom ramen för Samhällskontraktet. I Samhällskontraktet ingår även Västerås stad, Landstinget Västmanland och Landstinget Sörmland.

Avtalet gäller till och med 2017 och omfattar 61 miljoner kronor. Syftet med Samhällskontraktet är att höja kompetensnivån i regionen genom bland annat:

  • gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt
  • utbildningar som matchar arbetslivets behov
  • mötesplatser för lärande 

Samhällskontraktet fokuserar på skola, omsorg, hållbar stadsutveckling och framtidens arbetskraft - för regionens bästa!

Läs mer om Samhällskontraktet

Kontaktperson

Vill du veta mer om avtalen? Kontakta:

Emma Mossberg, processledare Samhällskontraktet

Telefon: 021-10 19 93