Landstinget Sörmland

Sedan 2014 har Mälardalens högskola och Landstinget Sörmland ett fördjupat samarbete inom ramen för Samhällskontraktet.

Samhällskontraktet är ett avtal om fördjupad samverkan mellan Västerås stad, Eskilstuna kommun, Landstinget Västmanland, Landstinget Sörmland och Mälardalens högskola. Avtalet gäller till och med 2017 och omfattar 61 miljoner kronor.

Den första gemensamma satsningen är forsknings- och utvecklingsprogrammet Välkom (Välfärdssektorns Långsiktiga Kompetensförsörjning). Under hösten 2014 startade delstudier som fokuserar på hur kommuner och landsting kan rekrytera och behålla yrkesgrupperna sjuksköterskor och socialsekreterare. Även en mediediskursanlays pågår som syftar till att synliggöra hur mediebilden påverkar hur vi talar, skriver och tänker om kompetensförsörjningsproblematiken inom yrkena sjuksköterskor och socialsekreterare.

Syftet med Samhällskontraktet är att höja kompetensnivån i regionen genom bland annat:

  • gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt
  • utbildningar som matchar arbetslivets behov
  • mötesplatser för lärande 

Samhällskontraktet fokuserar på skola, omsorg, välfärd och hälsa, hållbar stadsutveckling och framtidens arbetskraft - för regionens bästa!

Läs mer om Samhällskontraktet

Läs mer om Landstinget Sörmland

Kontaktperson

Vill du veta mer om avtalen? Kontakta:

Emma Mossberg, processledare Samhällskontraktet
Telefon: 021- 10 19 93