Region Västmanland

Sedan 2014 har Mälardalens högskola och Region Västmanland ett fördjupat samarbete inom ramen för Samhällskontraktet.

Samhällskontraktet är ett avtal om fördjupad samverkan mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland. Avtalet gäller till och med 2017 och omfattar 61 miljoner kronor.

Den första gemensamma satsningen är forsknings- och utvecklingsprogrammet Välkom (Välfärdssektorns Långsiktiga Kompetensförsörjning). Under hösten 2014 startade delstudier som fokuserar på hur kommuner och landsting kan rekrytera och behålla yrkesgrupperna sjuksköterskor och socialsekreterare. Även en mediediskursanlays pågår som syftar till att synliggöra hur mediebilden påverkar hur vi talar, skriver och tänker om kompetensförsörjningsproblematiken inom yrkena sjuksköterskor och socialsekreterare.

Syftet med Samhällskontraktet är att höja kompetensnivån i regionen genom bland annat:

  • gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt
  • utbildningar som matchar arbetslivets behov
  • mötesplatser för lärande 

Samhällskontraktet fokuserar på skola, omsorg, hållbar stadsutveckling och framtidens arbetskraft - för regionens bästa!Kontakt

Läs mer om Samhällskontraktet

Läs mer om Region Västmanland

Kontaktperson

Vill du veta mer om avtalen? Kontakta:

Emma Mossberg, processledare Samhällskontraktet
Telefon: 021- 10 19 93