Västerås stad

Sedan 2009 samverkar Västerås stad och Mälardalens högskola (MDH) inom ramen för Samhällskontraktet, ett avtal om fördjupad samverkan mellan offentliga aktörer i regionen.

I Samhällskontraktet finns fem parter: Västerås stad, Eskilstuna kommun, Landstinget Västmanland, Landstinget Sörmland och MDH. Avtalet gäller till och med 2017 och omfattar 61 miljoner kronor. Syftet med Samhällskontraktet är att höja kompetensnivån i regionen genom bland annat:

  • gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt
  • utbildningar som matchar arbetslivets behov
  • mötesplatser för lärande 

Samhällskontraktet fokuserar på skola, omsorg, välfärd och hälsa, hållbar stadsutveckling och framtidens arbetskraft - för regionens bästa!

Läs mer om Samhällskontraktet

Läs mer om Västerås stad

Kontaktperson

Vill du veta mer om avtalen? Kontakta:

Emma Mossberg, processledare Samhällskontraktet
Telefon: 021- 10 19 93